Text Size
Top

FAQ: spelregels: Fouten

FOUTEN
Het is een "fout":

 • als de service niet correct is
 • als tijdens de service de shuttle:
  • blijft steken op de top van het net;
  • na over het net te zijn gegaan in het net blijft steken;
  • of teruggeslagen wordt door de partner van de ontvanger.
 • als tijdens het spel de shuttle:
  • buiten de lijnen van het speelveld valt (dit betekent: niet op of binnen de lijnen);
  • door het net gaat, of onder het net doorgaat;
  • niet over het net gaat;
  • het plafond of de muren raakt;
  • het lichaam of de kleren van een speler raakt;
  • iets of iemand raakt buiten het speelveld, (Waar dit nodig is vanwege de bouw van een hal, mag de locale organisatie onder het recht van veto van de Nationale Organisatie een regeling treffen voor het geval een shuttle een obstakel raakt.) wordt opgevangen en vastgehouden op het racket en daarna wordt teruggeslingerd bij het uitvoeren van de slag;
  • tweemaal achtereenvolgens door dezelfde speler wordt geslagen;
  • het is echter geen fout wanneer de shuttle in één slag het racketblad en de bespanning raakt;
  • achtereenvolgens door een speler en diens partner wordt geslagen;
  • of wordt geraakt door het racket van een speler en vervolgens niet verder vliegt in de richting van de speelhelft van de tegenstander;
 • als een speler, wanneer de shuttle in spel is:
  • het net of de palen raakt met zijn racket, lichaam of kleding;
  • met zijn racket of lichaam over het net binnen het veld van de tegenstrever komt, behalve dat een speler na de shuttle op eigen helft te hebben geraakt, de shuttle met het racket over het net mag volgen tijdens het uitvoeren van de slag,
  • met zijn racket of lichaam onder het net binnen het veld van zijn tegenstrever komt, zodanig dat deze wordt gehinderd of afgeleid; of
  • zijn tegenstander hindert bij het maken van een correcte slag waarbij de shuttle over het net wordt gevolgd;
  • zijn tegenstander opzettelijk afleidt, bijvoorbeeld door roepen of het maken van gebaren;
 • als een speler zich schuldig maakt aan ernstige, herhaaldelijke of aanhoudende overtredingen
Bottom

Komende Activiteiten

No events found