Text Size
Top

FAQ: Spelregels: Service

1 Bij een correcte service:

  • mag geen der partijen het slaan van de service onnodig vertragen zodra de serveerder en ontvanger klaar zijn voor de service. Na het beĆ«indigen van de achterwaartse beweging van het racketblad van de serveerder, zal elke vorm van vertraging bij het beginnen van de service(regel 2) als een onnodige vertraging beschouwd worden.
  • moeten de serveerder en de ontvanger binnen schuin tegenover elkaar liggende serveervakken (figuur A) staan, zonder de grenslijnen van de serveervakken te raken;
  • moet enig deel van beide voeten van de serveerder en de ontvanger in stilstaande positie in contact met de vloer blijven vanaf het begin van de service (regel 2) totdat de service geslagen is (regel 3);
  • moet het racket van de serveerder eerst de dop van de shuttle raken;
  • moet de shuttle zich geheel onder het middel van de serveerder bevinden op het moment dat de shuttle door het racket van de serveerder geraakt wordt. Het middel is een denkbeeldige lijn rond het lichaam welke zich bevindt ter hoogte van het laagste punt van de onderste rib van de serveerder;
  • moet op het moment dat de shuttle wordt geraakt de steel van het racket van de serveerder naar beneden wijzen;
  • moet vanaf het begin van de service (regel 9.2) de beweging van het racket van de serveerder ononderbroken voorwaarts zijn, totdat de service is geslagen (regel 9.3);
  • moet de shuttle het racket van de serveerder in een opwaartse vlucht verlaten opdat hij over het net passeert en, wanneer hij niet wordt teruggeslagen, in het serveervak van de ontvanger valt (dit is op of binnen de zijlijnen); en
  • de serveerder mag, in een poging om te serveren, de shuttle niet missen.

racket
2 Zodra de spelers klaar zijn voor de service, zal de eerste voorwaartse beweging van het racketblad van de serveerder het begin van de service zijn.
3 Eens begonnen (regel 9.2), is de service geslagen zodra de shuttle door het racket van de serveerder wordt geraakt of in een poging te serveren, de serveerder de shuttle mist.
4 De serveerder mag niet serveren voordat de ontvanger klaar is, deze laatste wordt echter geacht klaar te zijn geweest indien hij geprobeerd heeft de service terug te slaan.
5 Bij het dubbelspel mogen de partners tijdens het slaan van de service (regel 2, 3) binnen hun speelhelft gaan staan waar zij willen, zolang zij de serveerder en ontvanger aan de andere zijde het uitzicht niet belemmeren.

Bottom

Komende Activiteiten

No events found