Text Size
Top

FAQ: Spelregels: Let

LET

 • Een "let" zal door de umpire of door een speler (indien geen umpire is aangesteld) gegeven worden om het spel te onderbreken.
 • Het is een let wanneer:
  • de serveerder serveert voordat de ontvanger klaar is (zie ook regel 9.5);
  • bij het serveren de serveerder en de ontvanger beiden bestraft worden;
  • nadat de service werd teruggeslagen, de shuttle:
   • boven op het net haakt en blijft hangen, of
   • na over het net te zijn gegaan daarin blijft steken;
  • tijdens het spel de shuttle uiteen valt en de dop geheel los komt van de kelk;
  • naar de mening van de umpire, het spel verstoord wordt door een coach of een tegenstander afgeleid wordt door een coach;
  • een lijnrechter het uitzicht wordt belemmerd en de umpire is niet in staat een beslissing te nemen;
  • bij elke onvoorziene of toevallige situatie die zich heeft voorgedaan.
 • Wanneer zich een "let" voordoet, wordt het spel vanaf de laatste service geneutraliseerd en moet de serveerder opnieuw serveren

FAQ: Spelregels: Telling

TELLING

 • Een wedstrijd bestaat uit het beste resultaat over 3 games, tenzij anders is overeengekomen(bijlage 2 en 3).
 • De partij die het eerst 21 punten scoort, wint de game, behalve wanneer spelregel 7.4 of 7.5 van toepassing is.
 • De partij die een rally wint, scoort een punt. Een partij wint een rally wanneer de tegenstander een fout maakt of wanneer de shuttle niet langer in spel is omdat deze de vloer raakt binnen de speelhelft van de tegenstander.
 • Indien de stand 20-beiden wordt, wint de partij die het eerst 2 punten voorsprong behaalt de game.
 • Indien de stand 29-beiden wordt, wint de partij die het 30ste punt scoort de game.
 • De partij die een game heeft gewonnen, serveert eerst in de volgende game.

 

FAQ: Spelregels: Toss

TOSS

 • Voordat het spel begint, moet een toss uitgevoerd worden. De winnaar van de toss moet een keuze maken uit de genoemde mogelijkheden:
  • eerst serveren of eerst ontvangen;
  • het spel aan de ene dan wel aan de andere kant van het net beginnen.
 • De verliezer van de toss maakt vervolgens de overgebleven keuze.

 

FAQ: Spelregels: Service

1 Bij een correcte service:

 • mag geen der partijen het slaan van de service onnodig vertragen zodra de serveerder en ontvanger klaar zijn voor de service. Na het beëindigen van de achterwaartse beweging van het racketblad van de serveerder, zal elke vorm van vertraging bij het beginnen van de service(regel 2) als een onnodige vertraging beschouwd worden.
 • moeten de serveerder en de ontvanger binnen schuin tegenover elkaar liggende serveervakken (figuur A) staan, zonder de grenslijnen van de serveervakken te raken;
 • moet enig deel van beide voeten van de serveerder en de ontvanger in stilstaande positie in contact met de vloer blijven vanaf het begin van de service (regel 2) totdat de service geslagen is (regel 3);
 • moet het racket van de serveerder eerst de dop van de shuttle raken;

  Verder lezen: FAQ: Spelregels: Service

FAQ: spelregels: Fouten

FOUTEN
Het is een "fout":

 • als de service niet correct is
 • als tijdens de service de shuttle:
  • blijft steken op de top van het net;
  • na over het net te zijn gegaan in het net blijft steken;
  • of teruggeslagen wordt door de partner van de ontvanger.
 • als tijdens het spel de shuttle:
  • buiten de lijnen van het speelveld valt (dit betekent: niet op of binnen de lijnen);
  • door het net gaat, of onder het net doorgaat;
  • niet over het net gaat;
  • het plafond of de muren raakt;
  • het lichaam of de kleren van een speler raakt;
  • iets of iemand raakt buiten het speelveld, (Waar dit nodig is vanwege de bouw van een hal, mag de locale organisatie onder het recht van veto van de Nationale Organisatie een regeling treffen voor het geval een shuttle een obstakel raakt.) wordt opgevangen en vastgehouden op het racket en daarna wordt teruggeslingerd bij het uitvoeren van de slag;
  • tweemaal achtereenvolgens door dezelfde speler wordt geslagen;
  • het is echter geen fout wanneer de shuttle in één slag het racketblad en de bespanning raakt;
  • achtereenvolgens door een speler en diens partner wordt geslagen;
  • of wordt geraakt door het racket van een speler en vervolgens niet verder vliegt in de richting van de speelhelft van de tegenstander;
 • als een speler, wanneer de shuttle in spel is:
  • het net of de palen raakt met zijn racket, lichaam of kleding;
  • met zijn racket of lichaam over het net binnen het veld van de tegenstrever komt, behalve dat een speler na de shuttle op eigen helft te hebben geraakt, de shuttle met het racket over het net mag volgen tijdens het uitvoeren van de slag,
  • met zijn racket of lichaam onder het net binnen het veld van zijn tegenstrever komt, zodanig dat deze wordt gehinderd of afgeleid; of
  • zijn tegenstander hindert bij het maken van een correcte slag waarbij de shuttle over het net wordt gevolgd;
  • zijn tegenstander opzettelijk afleidt, bijvoorbeeld door roepen of het maken van gebaren;
 • als een speler zich schuldig maakt aan ernstige, herhaaldelijke of aanhoudende overtredingen

Pagina 2 van 2

Bottom

Komende Activiteiten

No events found